గర్భం రాకుండా ఇది ట్రై చేయండి…

గర్భ నిరోధక మరియు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాధులు సంక్రమించకుండ ఇప్పటివరకు పురుషులు మాత్రమే కండోమ్స్ వాడే వారు కానీ ఇప్పుడు మహిళలు వాడే కాండోమ్స్ ని కూడా మర్కెట్స్ లో దొరుకుతున్నాయి.మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ వీడియో ని చుడండి…

[embed]http://www.youtube.com/watch?v=orBnf0u_J04&feature=em-hot[/embed]]]>