వ్యాపారికి దేవుడు ఇచ్చిన సలహా ఏమిటో తెలుసా….

ప్రతి చిన్న విషయానికి మనం సమస్య నుంచి తప్పించుకోవడానికి,అది ఎలా చేయాలో,కనీసం ఆలోచించకుండా పక్క వారి మీదో దేవుడు మీదో వేసి తప్పించుకుంటూ ఉంటాం.అలా చేసిన ఓ వ్యాపారికి దేవుడు ఇచ్చిన సలహా ఎలా పని చేసిందో..ఆ వ్యాపారి ఏం చేసాడో.. అసలేం జరిగిందో  తెలుసా…

ఒక వ్యాపారస్తుడు తన పనివాడితో ఎడ్లబండి మీదా అమ్మవలసిన సరుకులు వేసుకుని పొరుగూరిలోని సంతకి బయలుదేరాడు.దారి పొడవునా చాలా గోతులు, గుంటలు వున్నాయి. వాన మూలంగా వాటిల్లో నీళ్ళు నిలిచి పోయాయి.దారి సరిగ్గా లేకపోవడం తో నిదానంగా బండి నడుపుతూ ముందుకు వెళ్లారు.ఆలస్యం అయితే కొట్టు పెట్టుకోవడానికి మంచి చోటు దొరకక పోవచ్చని, సంతలో లాభం తగ్గిపోతుందేమో అని వ్యాపారస్తుడు చాలా దిగులుగా వున్నాడు.ఉన్న కష్టాలు సరిపోవు అన్నట్టు హటాత్తుగా బండికున్న ఒక చక్రం గుంటలో దిగి మట్టిలో ఇరుక్కు పోయింది.వ్యాపారస్తుడు ఎద్దులని ముందుకు నెట్టిన కొద్ది చక్రం ఇంకా కూరుకుపోతోంది.అప్పుడు వెంటనే వ్యాపారస్తుడు చేతులు జోడించి దేవుడిని ప్రార్థించాడు.“దేవుడా! ఎలాగైనా ఈ ఆపాద నుంచి కాపాడు తండ్రి!” అని మొక్కుకున్నాడు.

దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు. “ప్రతి చిన్న దానికి నన్ను తలుచు కోవడం ఎందుకు? నువ్వు బండి మీద కూర్చుని సమస్య అదే తీరిపోవాలంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఒకరు దిగి మట్టిలోంచి చక్రం తోయ్యండి, మరొకరు చిన్నగా ఎడ్లని ముందుకు తోలండి.” అని సలహా ఇచ్చి అదృశ్యం అయిపోయాడు.

అప్పుడు పనివాడు దిగి చక్రం వెనుక భుజం పెట్టి చక్రాన్ని మట్టిలోంచి తోసాడు. వ్యాపారస్తుడు అదే సమయాన యెద్దులను ముందుకు నెట్టాడు. చక్రం గుంటలోంచి బయట పడి బండి మళ్ళీ కదలడం మొదలయింది.అలా వ్యాపారస్తుడు సంతకీ వెళ్ళి,సరుకు అంతా లాభాలూ అమ్ముకున్నాడు.

దేవుడు వ్యాపారికి సహాయం చేసి ఉంటె ఇలా ఇబ్బంది వచ్చిన ప్రతి సారి దేవుడి మేదే ఆదార పడేవాడు ఇలా తనకి తానుగా పని చెయ్యడం వల్ల ఒకరి మీద ఆదారపడకూడదు అని వ్యాపారికి తెలిసింది.సమస్య వచ్చినపుడు ఒకరి మీద ఆదారపడకుండా స్వయం గా పరిష్కరించుకునేలా అడుగువేయమని చెప్పడమే ఈ కథ నీతి.

]]>