దిల్ రాజు భార్య అనితకు నివాళి…..పవన్

కాటంరాయుడు షూటింగ్ నిమిత్తం విదేశాలలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ శ్రీమతి అనిత కు నివాళులు అర్పించారు.దిల్ రాజు భార్య శ్రీమతి అనిత నాలుగున్నర పదుల వయస్సులోనే ఆమె అకాల మరణం చెందడం శ్రీ రాజు కుటుంబానికి తీరని లోటు.నాకు ఆ వార్త వినగానే భాద అనిపించింది. శ్రీ రాజు,అనితలది అంత అన్యోన్యమైన దాంపత్యం. నిజం అవ్వకుండా ఉంటె బావుండు అనిపించింది.దిల్ రాజు సినిమాలలో కొన్ని అనిత సమర్పించారు ఈ విధంగా ఇండస్ట్రీ మీద అవగాహనా ఉంది.నాకు శ్రీ దిల్ రాజు సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న కొందరు ఆత్మీయుల్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తి. అటువంటి ఆత్మీయ వ్యక్తికి ఇంతటి కష్టం రావడం నా మనసును ఎంతో కలచివేస్తోంది.ఈ విపత్తును తట్టుకోడానికి శ్రీ రాజుకు ఆ భగవంతుడు మనో ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని,శ్రీమతి అనిత ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను,

                                                                                           – పవన్ కళ్యాణ్

]]>