కరణ్ జోహార్ ,ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి కలిసి ప్రభాస్ ని ఏం చేసారో తెలుసా