బలం ఒకటే చాలదు బుద్ధి బలం ఉంటేనే విజయం

అడవిలో ఒక సింహం ఉండేది.సహజ సిద్ధమైన బలం దానికి ఉంటుంది రోజుకో జంతువును చంపేసి తినేసేది.ప్రాణ భయం తో  అడవిలో జంతువులన్నీ ఉండేవి. ఈ సమస్యని ఎలా ఐనాపరిష్కారం   చేసుకోవాలని అన్ని మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయి ఆ మీటింగ్ లో  ఒక సారి అన్ని జంతువులూ సింహం ని కలిసి ఒక సంధి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాయి.

అనుకున్న ప్రకారం నక్క చేత సింహానికి కబురు పెట్టాయి. ఒక పెద్ద చెట్టు కింద అన్ని జంతువులూ సింహాన్ని కలవడానికి వచ్చాయి. ఒక ముసలి కోతి సింహంతో ఇలా అంది, “మీరు మమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చినందుకు చాలా థాంక్స్.” సింహం దర్జాగా తల ఊపింది.

కోతి అంది, “మీరు భోజనానికి రోజుకొక్క జంతువుని చంపడం సమంజసమే. మీకు ఆహారం కావాలి . కాని అవసరమైన దాని కన్నా మీరు ఎక్కువ జంతువులను చంపడం న్యాయం కాదు. మీరు ఒప్పుకుంటే ఈ రోజు నుంచి మేమే మాలో ఒక్కళ్ళని మీకు ఆహరం గా పంపుతాము అని ఆ జంతువు తనకు తానే మీ గుహకు వచ్చి మీకు ఆహరం అవుతుంది. ఈ ఒప్పందం మీరు ఒప్పు కుంటే అడవిలో జంతువులు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు” అన్నది ,ఈ  ఐడియా సింహం కి నచ్చింది. అడివిలో జంతువులూ వాటంతట అవే బలవుతుంటే రోజు వేటకి వెళ్ళే పని ఉండదు, హాయిగా ఉండచ్చు అనుకుని సింహం ఒప్పుకుంది.

రోజుకొక జంతువు అనుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ఆహరం గా వెళ్లడం మొదలు పెట్టాయి .ఇలా  రోజులు గడుస్తున్నాయి ఒక రోజు కుందేలు వంతు వచ్చింది పాపం కుందేలు చాలా భయ పడిపోయింది. డానికి అస్సలు బలి అవ్వాలని లేదు. ఎలాగ రా భగవంతుడా అని చాలా ఆలోచించింది. ఎలాగో గుండెను గట్టి చేసుకుని ఆ సింహం గుహ వైపుకు వేళ్ళ సాగింది . దారిలో ఒక బావి  కనిపించింది. నీళ్ళు చూస్తె కుందేలుకి ఒక ఐడియా వచ్చింది. అక్కడే పొద్దు పోయే దాకా కూర్చుని, ప్రశాంతంగా  సింహం వద్దకి  వెళ్ళింది.

పొద్దుటి నుంచి ఆహారం కోసం ఎదురు చూస్తున్న సింహం బాగా కోపంగా వుంది కుందేలుని చూడంగానే “ఎమిటి ఇంత ఆలస్యం?” అని కోపంగా గర్జిస్తూ  అడిగింది .కుందేలు గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ, “క్షమించండి మహారాజా! నేను పొద్దున్నే మీ వద్దకు వస్తున్నాను ఐతే దారిలో ఇంకొక సింహం కనిపించింది. అది నన్ను తినబోతుంటే, ఈ రోజు నేను మీకు ఆహారాన్ని అన్న విషయం చెప్పాను. ఆ సింహం అస్సలు మాట వినలేదు. ఈ అడివికి నేనే రాజుని, అని నన్ను తినాలని చూసింది  నేను ఎలాగో ప్రాణాలు కాపాడుకుని వచ్చాను!” అని చెప్పింది.

“ఎక్కడ ఆ సింహం! చూపించు నాకు!” అంది.కుందేలు సింహాన్ని ఆ బావి వద్దకు  తీసుకుని వెళ్ళింది. ఇక్కడే బావిలో వుంది అని చెప్పింది.సింహం తొంగి చూసింది. నీళ్ళల్లో తన ప్రతిబింబం చూసి మరో సింహం అని అపోహ పడి గర్జించింది. ఆ గర్జన నూతిలో ప్రతిధ్వనించింది. సింహం తన ప్రతిబింబం తోనే యుద్ధం చేయడానికి బావిలోకి దూకింది నీళ్ళల్లో మరణించింది.

కుందేలు ప్రాణాలతో ఇలా తప్పించుకుంది. అడివిలోనే వేరే జంతువులకు జరిగినది చెప్పింది. జంతువులన్నీ కుందేలు తెలివిని సమయ స్ఫూర్తిని మెచ్చుకున్నాయి  ఆ రోజునుంచి ప్రశాంతంగా అడవిలో నివసించాయి. బలం ఉంటె చాలదు కాసింత బుద్ధి కూడా ఉంటేనే ఆ బలం వలన  ఉపయోగం అనేది ఈ కధ నీతి ]]>